آموزش آواز-قطعه علامت سوال شادمهر

قطعه علامت سوال شادمهر برای برخی از هنرجویان که هنوز نت خوانی و سلفژ را یاد نگرفته اند قطعه ی مناسبی است ، که البته ممکن است که هنرجو نتواند ارتباطی بین قطعه و تمرین هایی که ما در روند صداسازی انجام میدهیم پیدا نکند ، اما فقط برای هنرجویانی …

کلیک کنید و بهترین پکیج آموزشی آواز با پشتیبانی فوق العاده را دانلود کنید.